ΕΡΓΑ → Takeda AR

Kleeman VS

Η LEAP σχεδίασε και ανέπτυξε μια συναρπαστική δραστηριότητα Επαυξημένης Πραγματικότητας (Raiders of the Residual Disease) που συνδυάζει το gameplay του Pokemon Go! με παιχνίδι ερωτήσεων.
Το Raiders of the Residual Disease παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 27ο Αιματολογικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη (3-5 Νοεμβρίου 2016).gallery

Takeda Takeda

  • Επαυξημένη Πραγματικότητα
  • 3D σχεδίαση & animation
  • Υποστήριξη multiplayer
  • Δυναμική προβολή σε video-wall